Duża liczba wypadków i kolizji wynika przede wszystkim z braku dostosowania się do przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jaki sposób można poprawić ten jego poziom?

Pod pojęciem bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajduje się zbiór ogólnych zasad dotyczących ruchu drogowego oraz bezpiecznego korzystania z dróg.

Kształtowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego ma szczególne znacznie dla każdego uczestnika ruchu – nie tylko na drogach publicznych, ale również na drogach niewchodzących w skład dróg publicznych, parkingach.

Jak zadbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego?

W Polsce nad bezpieczeństwem ruchu drogowego czuwa odpowiedni organ – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rada ta tworzy również zasady, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka w ruchu drogowym, na przykład w stosunku do pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów osobowych. Jej wskazania są bardzo pomocne także przy projektowaniu dróg oraz ich odpowiedniego oznakowania.

Wsparcie bezpiecznego ruchu drogowego zapewniają:

  • oznakowanie pionowe dróg, w tym znaki drogowe, tablice informacyjne, sygnalizacja świetlna
  • oznakowanie poziome dróg – dobrze widoczne linie, symbole, napisy
  • oznakowanie pojazdów – uprzywilejowanych, przewożących określone ładunki
  • oznakowanie stref robót – pozwala na zmniejszenie ryzyka dla kierowców oraz dla pracowników
  • oznakowanie pieszych i rowerzystów – noszenie odpowiednich odblasków, stosownie lampek

Aktualnie inwestorzy, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach i w innych przestrzeniach, które mają zostać oddane do użytkowania kierowcom, rowerzystom, pieszym, mogą skorzystać z usług firm, które specjalizują się w bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Pracownicy firm tego rodzaju posiadają rozległą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie projektowania odpowiednich rozwiązań, a także dostarczania wyposażenia wspierającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Podsumowując, bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma szczególne znaczenie – warto zadbać o to, aby było na jak najwyższym poziomie!