Planując wentylację w swoim domu i czytając na ten temat artykuły, nie sposób nie znaleźć wzmianki o HVAC. Ten tajemniczy akronim pochodzi z angielskich słów oznaczających ogrzewanie (heating), wentylację (ventilation) i klimatyzację (air conditioning) i odnosi się do szczególnego działu inżynierii sanitarnej. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Czym jest HVAC?

HVAC to najczęściej cała zintegrowana infrastruktura, obejmująca ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, a niekiedy również izolację cieplną budynku. Ich zsynchronizowane funkcjonowanie jest ogromną pomocą w zredukowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem budynku i wydatnie podnosi efektywność zastosowanych rozwiązań. System HVAC pomaga w zapewnieniu sprawnej wentylacji, która będzie generowała niewielkie straty ciepła, co pozwala spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy energetyczne budynków.

Już na etapie projektowania budynków planuje się pewne rozwiązania, jak np. instalację rekuperatorów czy odpowiednią izolację, które redukują wydatki związane z ogrzewaniem zimą i chłodzeniem latem.

Co daje HVAC?

System HVAC pozwala zredukować wpływ budynku na środowisko naturalne, jednocześnie poprawiając komfort osób zamieszkujących w budynku. Pozwala zredukować w znacznym stopniu typowe wydatki związane z utrzymaniem domu, które zazwyczaj stanowią znaczną część rodzinnego budżetu.

Systemy HVAC od lat stosowane są w obiektach przemysłowych i biurowych, w których pozwalają na poprawę jakości powietrza i komfortu cieplnego we wnętrzu, generując równocześnie ogromne oszczędności dla firm. Ich stosowanie w domach jednorodzinnych jest przejawem rosnącej świadomości ekologicznej i rozsądniejszego podejścia do kosztów utrzymania budynku.

Niemały wpływ na funkcjonowanie systemów mają wszystkie zastosowane komponenty – dlatego już na etapie projektowania i budżetowania nie warto sugerować się wyłącznie ceną, może to bowiem doprowadzić do problemów z niskiej jakości urządzeniami, których wydajność i trwałość będzie pozostawiała sporo do życzenia.