Trwałość dowolnego obiektu i jego bezawaryjne długotrwałe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zależy od doboru jakościowego wszelkiego rodzaju materiału budowlanych. Znajomość cech materiałów pozwala przewidzieć zachowanie samego materiału i wybudowanego budynku podczas zmiennych warunków atmosferycznych oraz w przypadku pożaru.

Niezbędnym jest spełnianie wymaganych prawem norm fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych i chemicznych. Są one określane parametrami technicznymi i badane przed dopuszczeniem materiałów na rynek, podlegając weryfikacji w fazie produkcji i odbioru na budowie, w zakresie możliwym do sprawdzenia: wymiarów zewnętrznych, daty przydatności do użycia. Każda partia produktów przechodzi kontrolę laboratoryjną. Ilość i zakres badań określają normy państwowe- aktualne normy budowlane, są dostępne  na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wszystkie materiały budowlane przydatne i stosowane, by powstawały budynki rozróżnia się zależnie od przeznaczenia na etapach, jako konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne. Inne ze względu jakim tworzywem są i do jakiej klasy trwałości się je zalicza, w jakich w konkretnych elementach budynku się je wykorzystuje: ścienne, stropowe, dachowe.

Klasyfikacja  dotyczy podziału według: rodzaju tworzywa, ich właściwości technicznych i miejsca zastosowania. Lista tworzyw i  materiałów budowlanych i wykończeniowych jest i zawsze będzie otwartą. Badania naukowe sektora budowlanego, progres procesów technologicznych skutkują ciągłymi zmianami i wchodzeniem nowych materiałów, bardziej wydajnych i o lepszych parametrach. Część z nich może mieć zastosowanie do różnych elementów. Wyróżnia się klasę spoiw mineralnych, kruszyw i zapraw przydatnych na etapie powstawania budowli. Wszelkich metali w różnych postaciach i rodzajach, jako odlewy i kształtki  używa się, podobnie jak drewna i jego pochodnych  na etapie wykończeniowym. Również wtedy stosuje się materiały izolacyjne, pokrycia dachowe. Wykładziny, tworzywa, szkło wraz z farbami wykorzystuje się do dekoracji.