Toczenie to metoda obróbki wiórowej, dzięki której skutecznie można obrabiać powierzchnie zewnętrzne wybranych przedmiotów. Dzięki niemu można uzyskiwać precyzyjne tuleje, śruby, koła pasowe czy nakrętki. Odpowiednio dobrana metoda toczenia, odpowiednia dla danego zadania, pozwala na osiąganie bardzo dobrych rezultatów. Jakie więc są najważniejsze metody toczenia metali?

Najważniejsze metody toczenia metali

Główny podział metod toczenia metali przebiega przez sposób w jaki poruszają się względem siebie nóż i osie obrabianego przedmiotu. Wyróżniamy 4 sposoby, stosowane w zależności od oczekiwanych rezultatów:

  • Toczenie poprzeczne – nóż przesuwa się prostopadle do osi obrotu przedmiotu – wykorzystywane zwłaszcza podczas obróbki czoła przedmiotu,
  • Toczenie wzdłużne – ma miejsce wtedy, gdy nóż posuwa się równolegle do osi, wokół której obraca się obrabiany materiał. Zazwyczaj przebiega w dwóch częściach – najpierw jako toczenie zgrubne i następnie dokładne (czyli wstępne toczenie zgrubne i nadające końcowe wykończenie toczenie dokładne),
  • Toczenie kopiowe – pozwala na tworzenie kopii produktu ustawionego jako wzornik dla pracującego noża,
  • Toczenie kształtowe – wykorzystujące nóż o ostrzu podobnym do obrabianego przedmiotu.

Oczywiście powyższy podział nie wyczerpuje zupełnie metod toczenia metali, gdyż do tego procesu wykorzystuje się również wiele różnych urządzeń o różnej specyfikacji i odmiennych końcowych rezultatach. Do najpopularniejszych należą automaty tokarskie (również wielowrzecionowe), tokarki rewolwerowe, szlifierki kłowe i bezkłowe, automaty krzywkowe, piły taśmowe czy prasy mimośrodowe. W zależności od wykorzystanego narzędzia możliwe jest osiągnięcie odmiennych wyników – zarówno w kontekście jakości wytworzonego elementu, jak i jego kształtu.

Poddawany obróbce metal można toczyć wewnętrznie (roztaczać, wytaczać), jak i zewnętrznie (obtaczać). Dalsza linia podziału przebiega wzdłuż samej obróbki wiórowej – może być ona zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna – zależnie od jakości szlifu jaką chcemy uzyskać.

Polecamy: https://toole.pl/toczenie-metali/