Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządca budynku minimum raz na pięć lat powinien przeprowadzić w nim kontrolę dotyczącą całego obiektu. W skład czynności kontrolnych musi wejść także sprawdzenie instalacji elektrycznej w domu czy mieszkaniu, także tym zaliczanym do starego budownictwa. Jak przeprowadzić takie sprawdzenie? Czy można to zrobić samodzielnie czy też konieczne jest wsparcie fachowca? Wszystkie te sprawy wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Jak sprawdzić instalację elektryczną w starym budynku?

Przeprowadzenie czynności sprawdzających elektrykę w budynku stawianym wiele lat temu niczym nie różni się od sprawdzenia instalacji w budynku zupełnie nowym czy tym mającym rok lub dwa. Podstawowe czynności niezbędne do tego, by sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu było kompletne i miarodajne, są następujące:

  • zmierzenie skuteczności zerowania, czyli ochrony przed pożarem;
  • pomiar różnicowoprądowych zabezpieczeń w instalacji;
  • sprawdzenie gotowości instalacji;
  • zmierzenie rezystancji instalacji w obwodach trójfazowych i jednofazowych;
  • zmierzenie rezystancji instalacji odgromowej (uziemienia);
  • sprawdzenie natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Osoba, która może wykonać czynności sprawdzające i podpisać protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej musi posiadać uprawnienia elektryczne SEP na dozór i odbiór instalacji. Gdyby całość została wykonana przez fachowca niemającego powyższych uprawnień, w świetle prawa działanie będzie po prostu nieważne. A trzeba wiedzieć, że za brak wykonania sprawdzenia raz na pięć lat właścicielowi budynku bądź zarządcy grozi kara w wysokości kilku tysięcy złotych. A gdyby dodatkowo ktoś ucierpiał poprzez uszkodzoną instalację – w grę wchodzi odpowiedzialność karna. W porównaniu do powyższych możliwych konsekwencji koszt sprawdzenia instalacji elektrycznej jest niewielki. Wynosi on bowiem zaledwie kilkaset złotych i jest zależny bezpośrednio od wielkości obiektu.

Wiele osób pyta nas o to, czy jest konieczny formalny wniosek o sprawdzenie instalacji elektrycznej. Stworzenie takiego dokumentu nie jest absolutnie konieczne. By wykonać przegląd zgłaszamy się po prostu do osoby czy firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia i ustalamy z nią termin oraz zakres kontroli. Sprawy nie musimy zgłaszać do żadnego urzędu. Po prostu w przypadku kontroli urzędników musimy pokazać im aktualny dokument potwierdzający wykonanie sprawdzenia instalacji. To w pełni wystarczy by uniknąć ryzyka kary.

Usługi sprawdzenia instalacji elektrycznej zapewnia: urel.pl