Niska emisja jest w naszym kraju główną przyczyną smogu. Przez lata nie prowadzono żadnych działań mających na celu jej obniżenie. Na szczęście, w ostatnim czasie sytuacja ulega zmianie, by jakość powietrza w Polsce była lepsza.

Pod pojęciem niskiej emisji znajduje się głównie emisja zanieczyszczeń powietrza wywołana przez spalanie węgla oraz śmieci w przydomowych kotłach grzewczych. W mniejszym stopniu problem ten powodowany jest przez komunikację oraz przez przemysł.

Aby doszło do zmniejszenia smogu w Polsce, trzeba przede wszystkim zmniejszyć niską emisję. Tylko wtedy będzie można notować niższe stężenia zanieczyszczeń, które powodują szereg niebezpiecznych, w tym również śmiertelnych dla człowieka schorzeń.

Aktualnie rząd oraz samorządy prowadzą szereg działań, które mają na celu ograniczyć niską emisję.

Sposoby ograniczania niskiej emisji:

  • wymiana kotła grzewczego na bardzie przyjazny dla środowiska – można uzyskać także odpowiednie dotacje
  • korzystanie z wysokiej jakości węgla o wyższej kaloryczności i eliminacja spalania niskiej jakości paliw, w tym mułu, flotu, miału węglowego
  • eliminacja spalania śmieci w gospodarstwie domowym – grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych
  • podłączanie nieruchomości do sieci ciepłowniczych
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii, między innymi z pomp ciepła, solarów, geotermii, energetyki wiatrowej
  • termomodernizacja domów – ocieplenie budynku, wymiana drzwi i okien na nowe, wymiana grzejników
  • ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta
  • stosowanie się do zasad tzw. jazdy ekologicznej samochodem
  • angażowanie się w akcje mające na celu ochronę czystości powietrza

Zatem zmiana w jakości powietrza w Polsce to w dużej mierze kwestia podejścia nie tylko samych decydentów, ale również obywateli – to w końcu od nich zależy powodzenie prowadzonych akcji.

Właśnie dlatego zdanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa smogu jest tak ważne – szacuje się, że co roku z jego powodu w Polsce umiera przedwcześnie nawet ponad 40 tysięcy osób!