Hale stalowe wyróżniają się bardzo szerokim zastosowaniem, na co ma wpływ między innymi ich uniwersalność i ponadczasowość. To doskonałe miejsca do uprawiania sportu, gwarantujące swoim użytkownikom duża przestrzeń i wygodę. Aby jednak hala sportowa sprzyjała sympatykom aktywności fizycznych, musi spełniał określone wymogi – na przykład zapewniać osobom przebywającym wewnątrz bezpieczeństwo i komfort. Czym powinna wyróżniać się hala stalowa, aby mogła zostać oddana do użytku w celu uprawiania sportu? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Hala powinna być zgodna z normami

Wznoszenie hal stalowych przystosowanych do uprawiania sportu na terenie naszego kraju objęte jest konkretnymi przepisami. Konstrukcja musi spełniać niezbędne normy, aby mogli w niej przebywać ludzie – wyraźnie mówią one między innymi o tym jak należy projektować i budować hale sportowe oraz jak powinna wyglądać strefa widowiskowa, przeznaczona dla kibiców. Stosowanie się do przepisów nie tylko sprawia, że jest to funkcjonalna konstrukcja, ale przede wszystkim bezpieczna – na przykład projekt wykonany zgodnie z tymi normami, zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo na wypadek niepożądanych zdarzeń, takich jak pożary.

Hala stalowa – wygodna i komfortowa

Hale stalowe przeznaczone dla sportowców powinny gwarantować zarówno im, jak i osobom przebywającym na widowni odpowiednie warunki. Przepisy uwzględniają między innymi to, jakich wymiarów powinno być boisko oraz z jakich materiałów musi być wykonane. Niemałe znaczenie ma też optymalna wielkość krzesełek dla kibiców, którzy zazwyczaj spędzają na nich kilka godzin. Chociaż może wydawać się, że to mało znaczące aspekty, mają one kluczowe znaczenie dla wygody użytkowania danego obiektu.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna w obiektach, w których spotyka się kilkaset lub kilka tysięcy osób w jednym czasie. Zgodnie z obowiązującymi normami, w halach stalowych muszą znaleźć się wyraźnie zaznaczone przejścia ewakuacyjne. Duże znaczenie ma wykończenie wnętrza z niepalnych tworzyw czy też odpowiednio rozstawione gaśnice w stosowanych miejscach.